KONTAKTUJTE NÁS :

tris-ke@stonline.sk

TRIS, spol. s r. o.

Opatovská cesta 4
040 01 Košice
Tel. / fax: 055 677 18 04
E-mail: tris-ke@stonline.sk

IČO: 36202771
IČ DPH: SK2020053222

Bankové spojenie

VÚB, a.s., pob. Košice
číslo účtu: 2721387654/0200