Hlavným zameraním spoločnosti je výstavba,  rekonštrukcia a oprava:

 • ciest a komunikácií
 • parkovísk
 • spevnených plôch
 • chodníkov

Produkty

 • zvislé dopravné značky
 • prenosné dopravné značky
 • cestné a mostové zvodidlá
 • reflexné gombíky
 • dopravné bezpečnostné zariadenia

Služby

 • predaj a montáž dopravných značiek a dopravných zariadení
 • prenájom dopravného značenia a dopravných zariadení
 • predaj a montáž zvodidiel a príslušenstva
 • stavebná činnosť
 • reklamná činnosť
 • komerčná grafika
ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY? MÁTE PROJEKT?
Napíšte nám : tris-ke@stonline.sk