Inžinierska, stavebná a obchodná činnosť
o nás
1
SME LíDROM NA TRHU V STAVEBNEJ ČINNOSTI, DODÁVKE A MONTÁŽI DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, DODÁVKE A MONTÁŽI OCEĽOVÝCH ZVODIDIEL

Firma TRIS, spol. s r. o. je stavebná spoločnosť založená v decembri 2000. Zakladateľmi spoločnosti sú pracovníci s dlhoročnými skúsenostiami získanými odbornou praxou vo svojom obore, zaoberajúci sa realizáciou veľkých investičných celkov charakteru dopravných, priemyselných, inžinierskych, vodohospodárskych, pozemných stavieb.

stavebná činnosť
dopravné stavby
1

Realizácia konštrukcií ciest, parkovísk a chodníkov všetkých druhov povrchových úprav

bezpečnostné zariadenia
zvodidlá
1

Dodávka a montáž bezpečnostných zariadení  , dodávka  a montáž cestných , mostných oceľových zvodidiel

Dodávka a montáž zvislého dopravného značenia
Návrhy veľkoformátových dopravných značiek
Dodávka a montáž reflexných dopravných gombíkov

REFERENCIE
1
NAJDôLEŽITEJŠIE REFERENCIE NAŠICH PRÁC
I/ 50 Sečovská cesta – Ďurďošík
Úprava križovatky na Ondavskej ulici
Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa
IBV NOVÉ MOKRANCE
IBV Ludvíkov dvor – komunikácie a priepusty – v realizácii
Naši partneri
1

ZAUJALI VÁS NAŠE PRÁCE? MÁTE PROJEKT?
   
 Napíšte nám :     tris-ke@stonline.sk